Ayrshire Virtual Show 2020

Yleisöäänestyksen ohjeet

 

Voit äänestää jokaisesta luokasta yhtä (1) eläintä, joka on mielestäsi paras, sekä valita hieholuokista Junior Championin ja lehmäluokista Grand Championin.

Äänestysaika päättyy 30.6.2020.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan palkinto ja yleisöäänestyksen Junior Champion sekä Grand Champion palkitaan.

Eläimet ovat luokissa nuorimmasta vanhimpaan. Näyttelykutsun alkuperäisestä luokkajaosta poiketen on kaksi hieholuokkaa yhdistetty ja vanhimpien lehmien luokka jaettu kahdeksi suuren osallistujamäärän vuoksi.

 

Kilpailuluokat:

1.     Talvivasikat, synt 1.12.2019 - 29.2.2020

2.     Syysvasikat , synt. 1.9. - 30.11.2019

3+4. Kesähiehot, synt 1.6. - 31.8.2019 ja Keväthiehot, synt. 1.3. - 31.5.2019

5+6. Talvihiehot, synt. 1.12.2018 - 28.2.2019 ja Syyshiehot, synt. 1.9. - 30.11.2018

7.     2-vuotiaat hiehot, synt. 1.3. - 31.8.2018

8.     Junior Champion

9.     Lehmät, synt. vuonna 2018

10.   Lehmät, synt. vuonna 2017

11.   Lehmät, synt. vuonna 2016

12.   Lehmät, synt. vuonna 2015

13A. Lehmät, synt. vuonna 2014

13B. Lehmät, synt. vuonna 2013 tai aiemmin

14.   Grand Champion

 


Ayrshire Virtual Show 2020

Instructions for the public vote

 

In each class you can vote for the best animal in your opinion and choose the Junior Champion from heifer classes and the Grand Champion from the cow classes.

The vote will end on 30 June 2020.

A lot for a prize will be drawn among the voters. Also the public vote’s Junior Champion and Grand Champion will get a prize.

The animals in the classes are in order from the youngest to the oldest. Classes 3 & 4 and 5 & 6 are combined and class 13 is divided into two classes because of the big number of participants.

 

Classes:

1.      Winter calves, born 1.12.2019 - 29.2.2020

2.      Autumn calves, born 1.9. - 30.11.2019

3+4.  Summer yearlings, born 1.6. - 31.8.2019 and Spring yearlings, born 1.3. - 31.5.2019

5+6.  Winter heifers, born 1.12.2018 - 28.2.2019 ja Autumn heifers, born 1.9. - 30.11.2018

7.      2-year old heifers, born 1.3. - 31.8.2018

8.      Junior Champion

9.      Cows, born in 2018

10.    Cows, born in 2017

11.    Cows, born in 2016

12.    Cows, born in 2015

13A.  Cows, born in 2014

13B.  Cows, born in 2013 or earlier

14.    Grand Champion

 


 

 


Näyttelyä sponsoroivat / The show is sponsored by:

 

Semex Finland Oy

Faba Osk

Rakennusliike Jormira Oy

Hankkija Oy

DeLaval Oy

Liha Hietanen Oy