Kasvattajanimirekisteri

Kasvattajanimirekisteriin ilmoitetut tilat

Suomen Ayrshirekasvattajat ry pitää kirjaa jäsentensä kasvattajanimistä. Kasvattajanimi on
se nimi, jota karjanomistaja halutessaan käyttää tilalla syntyneiden lehmien ja sonnien
nimen etulitteenä. Useimmiten se on sama kuin tilan nimi, mutta jos tilan nimi on kovin
yleinen tai samalla nimellä on myyty ks-sonneja joltain toiselta kasvattajalta, voi
kasvattajanimeksi ottaa minkä tahansa sopivan nimen, jota muut eivät vielä käytä.


KASVATTAJANIMIEN REKISTERÖINTI:
1. Nimi rekisteröidään kirjallisella ilmoituksella yhdistykseen.
2. Yhdistyksen jäsenet eivät voi rekisteröidä itselleen toisella jäsenellä jo käytössään olevaa kasvattajanimeä.
3. Kasvattajanimeksi ei voi valita myöskään sellaista nimeä, joka on vakiintuneessa käytössä keinosiemennykseen sonneja myyvällä tilalla, vaikka kyseinen tila ei olisikaan yhdistyksen jäsen.
4. Kasvattajanimen saa käyttöönsä se, joka ensin ehtii sen rekisteröidä.
5. Mikäli useammalta tilalta on jo myyty ks-sonneja samalla nimellä, ei kasvattajanimeä tarvitse vaihtaa. (Suosituksena on, että vähemmän sonneja myynyt tila vaihtaa nimen.)

KASVATTAJANIMEN KÄYTTÖ:
1. Pääsääntöisesti eläin saa sen tilan kasvattajanimen, jonka omistuksessa emä on vasikan syntymän hetkellä.
2. Alkiovasikat nimetään sen tilan mukaan, jonka omistuksessa geneettinen emä huuhteluhetkellä oli.
(Suosituksena on, että myös ulkomaiset alkiot saisivat huuhtelutilan kasvattajanimen.)
3. Mikäli eläin on myyty kantavana tilalta toiselle, voivat ostaja ja myyjä keskenään sopia, kumman tilan nimi vasikalle annetaan.


Kasvattajanimirekisteriin voit ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen
veli.ikkelajarvi@gmail.com

Ilmoita kasvattajanimirekisteriin seuraavat tiedot:
1. Kasvattajanimi
2. Omistaja
3. Osoite
4. Kunta

HUOM! Jos ilmoitat luokituskäynnillä ottavasi kasvattajanimen käyttöön, se päivittyy nyt
automaattisesti luokittajaohjelman kautta kasvattajanimirekisteriin ilman eri ilmoitusta.